BRIGHT MINDS EDUCATION PRIVATE LIMITED
Corp. Office : C-13, 2nd Floor,(Karnataka Bank) Vaishali Marg,
Vaishali Nagar, Jaipur-302021 (Rajasthan)
Email : support@brightmindsindia.co.in
Dial : +91 141 6590777
BRIGHT MINDS EDUCATION PRIVATE LIMITED
Regd. Office  : Behind Telephone Office, Sagar Road, Amer,
Jaipur-302028 (Rajasthan)